Shinoda228
Постер аниме Разрушитель Д-1
6.3
Разрушитель Д-1 [02 из 02]
D-1 Devastator